Партньори

Асоциация на българските застрахователи

Адрес: София 1000,

ул. “Граф Игнатиев” № 2, ет. 2,

Web: http://www.abz.bg
E-mail:abz@abz.bg

тел.: 02/ 980 51 25

Генерален секретар: Нина Колчакова

Гаранционен фонд

 Адрес: София 1000
Ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4
Централа +359 /2/ 980 30 49
+359 /2/ 980 66 72
+359 /887/ 232 659
Факс +359 /2/ 980 30 48
Ел.поща GF@gfund.bg
http://www.guaranteefund.bg

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Адрес: София 1000
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2
Тел.:02 981 11 03
Eл. поща:ins@nbbaz.bg

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

 Адрес: София 1000
Ул. Аксаков № 16, ет.3
Тел. 02 846 72 54
E-mail: office@gavriiski.com
Web: http://www.gavriiski.com

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

 Адрес: Свищов 5250
Ул. Емануил Чакъров №2
Тел.(0631) 66 – 201
e-mail: rectorat@uni-svishtov.bg
Web: http//www.uni-svishtov.bg