Управителен съвет

Румяна Бончева

Председател

  • Управител на „Съгласие Инс Брокер“ ЕООД

Гатьо Султанов

Зам.-председател

  • Управител на „Гама Консулт 2012″ООД

Стефан Йорданов

Секретар
  • Управител на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс „ЕООД

Членове на Управителния съвет

Атанас Христов

  • Управител на „Кварта“ ООД

Александър Вълчев

  • Управител на „Ара Брокер“ ЕООД