АЗББ прие Единни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Сподели тази новина

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), застрахователните брокери са задължени в срок от 4 месеца от регистрацията им да да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които се утвърждават от Агенцията за финансово разузнаване (чл. 16 ал. 1 във връзка с чл. 3 ал. 2 т. 2 ЗМИП и чл. 9 ал.4 ЗМФТ). Асоциацията на застрахователните брокери в България съвместно с Агенцията за финансово разузнаване изработи Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма за застрахователни брокери. Всеки член на АЗББ може да се присъедини към тях с декларация за присъединяване. Копие може да бъде изпратено на членовете при поискване от техническия секретар на АЗББ – Камелия Мишева.

Още публикации