Общо събрание на 25.06.2013 

Сподели тази новина

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Управителния съвет на Асоциация на застрахователните брокери в България

има удоволствието да Ви покани на Общо събрание на 25.06.2013г./вторник/от 15.30 часа в „Централ Хотел Форум“ г.София,бул. „Цар Борис ІІІ“№41  при следния дневен ред:

          1.Награждаване

         2.Промяна на Устава на АЗББ

         3.Отчетен доклад от Управителния съвет на АЗББ за периода от предходното Общо   събрание    до  настоящия момент.

         4.Отчетен доклад от Контролния съвет на АЗББ за  периода от предходното Общо събрание    до         настоящия момент.

         5.Избор на Управителен и Контролен съвет.

          6.Приемане на план програма и проект за бюджет.

          7.Приемане на нови членове.

          8.Разни.

Още публикации