Общо събрание на АЗББ 

Сподели тази новина

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

До всички членове на АЗББ,

На 27.04.2017г./четвъртък/ от 16.00 часа в хотел”Централ Хотел Форум” ще се проведе годишно отчетно изборно общо събрание, при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад от Управителния съвет на АЗББ за периода от предходното Общо събрание до настоящия момент.

2.Отчетен доклад от Контролния съвет на АЗББ за финансовото състояние през периода от предходното Общо събрание до настоящия момент.

3.Избор на Управителен и Контролен съвет.

4.Приемане на план програма и проект за бюджет.

5.Приемане на нови членове.

6.Разни.

Управителния съвет на АЗББ

Още публикации