Награждаване „За особен принос в развитието на посредничеството в застраховането на г-н Юлиян Стамболджиев