Среща на 03.07.2012г. в Етнографски музей гр. Пловдив