Национална кръгла маса -14-15 октомври СА“Д.А.Ценов“-Свищов