Общо отчетно изборно събрание със специални награди проведено на 25.06.2013г.