Общо събрание проведено на 28 септември 2021година