30.03.2022г.  награждаване на ученици участвали в Национално състезание „Най- добра бизнес идея“ -гр.Русе