Участие на АЗББ в откриването на паметна плоча на проф.Иван Кацаров