11.05.2023г.АБЗ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД“ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТПЕЧАТЪК И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО“НА КОЯТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕ НА АЗББ

Сподели тази новина

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

     Аналитичния доклад ие изготвен от Института за пазарна икономика за асоциацията на българските застрахователи.

Целта му е да се очертае съвкупниятикономическия „отпечатък“ на дейностите на застраховането върху вътрешното търсенев националното стопанство, както и да се изследва степента на използване на застрахователните механизми за осигуряване на пълноценна икономическа и социална защита на гражданите и бизнеса.

Още публикации