ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ УС НА АЗББ ПО ЗМИП, ППЗМИП,ЗМФТ, С ЛЕКТОРИ ОТ САД ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ-ДАНС И ГЛАВНИ ЕКСПЕРТИ ОТ КФН

Сподели тази новина

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Обучението се проведе на много професионално ниво като включваше две презентации на следните теми: „Мерки за изпиране на пари“ и „Актуализация на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма на РБългария , приета през 2023г.“

Още публикации