Тестова примерна публикация

 Участие  на АЗББ в откриването на паметна плоча на проф.Иван Кацаров

 На 21 юли 2022г. ще се проведе Общо събрание на АЗББ, от 16.00 часа, в гр.София, бул.Цар Борис III №41 в Хотел „Централ хотел Форум„

 На 21 юли 2022г. ще се проведе Общо събрание на АЗББ, от 16.00 часа, в гр.София, бул.Цар Борис III №41 в хотел „Централ хотел Форум„

30.03.2022г.  награждаване на ученици участвали в Национално състезание „Най- добра бизнес идея“ -гр.Русе

Общо събрание проведено на 28 септември 2021година

11.05.2021г. Награждаване на ученици участвали в национално състезание „Най-добра бизнес идея“ – г. Петрич

Национална кръгла маса -14-15 октомври СА“Д.А.Ценов“-Свищов

21.04.2017-Награждаване на ученици участвали в национално състезание „Най-добра бизнес идея“

Благодарствени писма за 15 г.юбилей на АЗББ

Награждаване на 17.05.2016г. на председателя на Контролния съвет-г-жа Анета Петрова на АЗББ от Фондация „Проф.д-р В.Гаврийски с приза статуетката- богинята „Нике“,грамота и значка с лика на Патрона на Фондация.

Изложба „14 години по пътя на успеха“ -Исторически музей-г.Пловдив-24.11.2014