Общо събрание проведено на 27 ноември 2014година

На 19.05.2014г. за трета поредна година-награждаване „За особен принос в развитието на посредничеството в застраховането на г-н Костадин Пеев

Общо отчетно изборно събрание със специални награди проведено на 25.06.2013г.

Общо събрание 14.11.2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Среща на 03.07.2012г. в Етнографски музей гр. Пловдив

АЗББ 

Награждаване „За особен принос в развитието на посредничеството в застраховането на г-н Юлиян Стамболджиев

Честит професионален празник! 

Уважаеми колеги, Имаме удоволствие за да поздравите с професионалния празник – Деня на застрахователя! Приемете желанията не за нови успехи в усилията, за да отговорите на адекватно бързо промяна на средата, в която живеете и за повишаване на нуждите на обществото за хармонична социална среда и повече възможности, с които да спечелите доверие на клиентите! На… Continue reading Честит професионален празник! 

Покана за редовно годишно Общо събрание 

ПОКАНА Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на застрахователните брокери в България /АЗББ/-гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на АЗББ на 28.09.2020 г. от 15.00 ч., в гр. София, бул. Цар Борис III” № 41 хотел „Централ Хотел Форум“, конферентна зала, със  следния дневен ред:… Continue reading Покана за редовно годишно Общо събрание 

За пета поредна година награждаване за „Най- добра бизнес идея“ 

За пета поредна година Председателя на АЗББ участва в жури на Национално състезание „Най-добра бизнес идея”, организирано от Министерство на образованието и науката. Състезанието се провежда между ученици от ХI и ХII клас на професионалните гимназии по икономика, банково и застрахователно дело от цялата страна. Класиране от 1-во до 24-то място, които по зададен казус… Continue reading За пета поредна година награждаване за „Най- добра бизнес идея“