Среща – дискусия на тема „Европейският законодателен процес и механизмите за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги” 

На 31 май 2007 г. в сградата на КФН се проведе среща-дискусия между надзорната институция и браншовите организации, на която се обсъди европейският законодателен процес и възможностите за участие в него от страна на бизнеса и потребителите на финансови услуги. На срещата присъстваха представители на Българската фондова борса, Централния депозитар, Асоциация на индустриалния капитал в… Continue reading Среща – дискусия на тема „Европейският законодателен процес и механизмите за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги” 

Среща със зам.председателя на КФН-г-н Богоев и АЗББ 

Уведомяваме  Ви за среща със зам.председателя на КФН г-н Борислав Богоев и всички наши членове на  Асоциацията /АЗББ /, която ще се проведе на  12 ноември 2010 г./петък/ от 15,00 часа в конферентна зала №2 на “Централ хотел Форум” /бивш хотел “Славия”/, гр.София, бул.”Цар Борис I I I “ № 41.

АЗББ прие Единни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), застрахователните брокери са задължени в срок от 4 месеца от регистрацията им да да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които се утвърждават от Агенцията за финансово разузнаване (чл. 16 ал. 1 във… Continue reading АЗББ прие Единни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари