В чест на 23 годишен юбилей УС учреди приз „С благодарност за цялостен принос свързан с развитието и дейността на Асоциация на застрахователните брокери в България“

На тържествена церемония след Общото събрание на 18.07.2023г. г-жа Румяна Бончева председател на УС на АЗББ връчи специално изработените статуетки на следните номинирани: г-н Георги Райчев , г-н Костадин Пеев и г-жа Весела Бутикова

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ УС НА АЗББ ПО ЗМИП, ППЗМИП,ЗМФТ, С ЛЕКТОРИ ОТ САД ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ-ДАНС И ГЛАВНИ ЕКСПЕРТИ ОТ КФН

Тестова примерна публикация

 Участие  на АЗББ в откриването на паметна плоча на проф.Иван Кацаров

 На 21 юли 2022г. ще се проведе Общо събрание на АЗББ, от 16.00 часа, в гр.София, бул.Цар Борис III №41 в Хотел „Централ хотел Форум„

 На 21 юли 2022г. ще се проведе Общо събрание на АЗББ, от 16.00 часа, в гр.София, бул.Цар Борис III №41 в хотел „Централ хотел Форум„

30.03.2022г.  награждаване на ученици участвали в Национално състезание „Най- добра бизнес идея“ -гр.Русе

Общо събрание проведено на 28 септември 2021година

11.05.2021г. Награждаване на ученици участвали в национално състезание „Най-добра бизнес идея“ – г. Петрич

Национална кръгла маса -14-15 октомври СА“Д.А.Ценов“-Свищов

21.04.2017-Награждаване на ученици участвали в национално състезание „Най-добра бизнес идея“

Благодарствени писма за 15 г.юбилей на АЗББ