В чест на 23 годишен юбилей УС учреди приз „С благодарност за цялостен принос свързан с развитието и дейността на Асоциация на застрахователните брокери в България“

На тържествена церемония след Общото събрание на 18.07.2023г. г-жа Румяна Бончева председател на УС на АЗББ връчи специално изработените статуетки на следните номинирани: г-н Георги Райчев , г-н Костадин Пеев и г-жа Весела Бутикова

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ УС НА АЗББ ПО ЗМИП, ППЗМИП,ЗМФТ, С ЛЕКТОРИ ОТ САД ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ-ДАНС И ГЛАВНИ ЕКСПЕРТИ ОТ КФН

покана за редовното годишно Общо събрание

на АЗББ което ще се проведе на 18.07.2023г. от 16.00 часа  в гр. София, хотел „Централ Хотел Форум“.

ЧЛЕНОВЕ НА АЗББ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  В БИЗНЕС ЗАКУСКА  ПРОВЕДЕНА ОТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ НА ТЕМА  “НА ФОКУС: “ЗАСТРАХОВКИ “ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО“

smart

11.04.2023г.ЧЛЕНОВЕ НА АЗББ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  В БИЗНЕС ЗАКУСКА  ПРОВЕДЕНА ОТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ НА ТЕМА  “НА ФОКУС: “ЗАСТРАХОВКИ “ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО“     

11.05.2023г.АБЗ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД“ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТПЕЧАТЪК И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО“НА КОЯТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕ НА АЗББ

     Аналитичния доклад ие изготвен от Института за пазарна икономика за асоциацията на българските застрахователи. Целта му е да се очертае съвкупниятикономическия „отпечатък“ на дейностите на застраховането върху вътрешното търсенев националното стопанство, както и да се изследва степента на използване на застрахователните механизми за осигуряване на пълноценна икономическа и социална защита на гражданите и бизнеса.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА АЗББ УЧАСТВА В ЖУРИТО НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“

Участие на АЗББ в откриването на паметна плоча на проф.Иван Кацаров

Тестова примерна публикация

 Участие  на АЗББ в откриването на паметна плоча на проф.Иван Кацаров

 На 21 юли 2022г. ще се проведе Общо събрание на АЗББ, от 16.00 часа, в гр.София, бул.Цар Борис III №41 в Хотел „Централ хотел Форум„

 На 21 юли 2022г. ще се проведе Общо събрание на АЗББ, от 16.00 часа, в гр.София, бул.Цар Борис III №41 в хотел „Централ хотел Форум„

30.03.2022г.  награждаване на ученици участвали в Национално състезание „Най- добра бизнес идея“ -гр.Русе